Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
İklim Politikaları
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Türkiye iklim değişikliği etkilerine en hassas bölgelerden birisinde yer almasına ve en fazla etkilenecek ülkelerden biri olmasına rağmen, son dönemde iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını en hızlı arttıran ülkelerden de biri olmuştur. İklim değişikliğine karşı dirençli ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olma hayalimizi gerçekleştirmek için sera gazı emisyonlarını hızla azaltacak sanayi, ulaşım ve enerji politikalarının ve uyum politikalarının hayata geçirilmesi gereklidir.


TEMA Vakfı, iklim değişikliği konusunda yerelden ulusala farklı içerik ve ölçekte faaliyetler yürütmektedir. Vakıf, yerel düzeyde kapasite yaratan projeler yürütürken ulusal düzeyde de karar vericilerin iklim dostu politikalar üretmeleri için lobi yapar. Bu projelerden İklim Elçileri Projesi ile TEMA Vakfı gönüllülerinin iklim değişikliğiyle ilgili kapasitesinin artırılması, gönüllülerin “iklim elçileri” olarak kentlerinde savunuculuk yapması, karar alıcılarla diyalogun geliştirilmesi ve yerel-ulusal medyada iklim konusunda haberler yayınlanması amaçlanmaktadır. İklim için Kadın Liderler Projesi ise özellikle kadın gönüllülerimizin yerelde iklim savunuculuğu yapmasının desteklenmesi, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir toplum için bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

İklim Elçileri Proje Videoları
 
İklim için Kadın Liderler Proje Videoları
 

 

 

İlgili Dokumanlar:

-          İklim İçin Kadın Liderler Yerel Savunuculuk Rehberi

-          İklim İçin Kadın Liderler Yol Haritası

-          İklim Değişikliğinin Yerel Etkileri Raporu

-          WWViews 2015: İklim ve Enerji Bilgi Kitapçığı

-          İklim Değişikliği: Turizme İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Tarıma İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Yatırımcılar ve Finans Kurumlarına İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Şehirlere İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: İstihdama İlişkin Sonuçlar

-          Bilimsel Verilerle İklim Değişikliğini Anlamak

-          İklim Değişikliği Konusundaki Uluslararası Süreçler ve Türkiye'nin Konumu

-          İklim Değişikliği ve Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık

-          İklim Değişikliği ve Erozyon

-          İklim Değişikliği ve Etkileri

-          İklim Değişikliği ve Ormanlar

-          EkoSiyaset 2015


Son güncelleme: Ocak 2019

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93